Български етнографски области

България е страна с изключително богат и разнообразен фолклор. Малко други държави могат да се похвалят с толкова интересни и запленяващи народни танци. Нашите български етнографски области са пет – шопска, северняшка, тракийска, пиринска и добруджанска. Всяка от тях се отличава със свои характерни танцувални движения, стил, обичаи, носии.
Техните различия са обусловени от историческото минало, географското разположение и поминъка на хората. Повече информация за всяка една от българските етнографски области можете да намерите на следните страници:

Ритъмът и динамиката на хората са различни за фолклорните области, но всички танци носят своя собствена красота и очарование. Бързите пленяват с пъргавина и техничност, бавните – със стил и елегантност.

Различното в нашите народни танци

Сложността и красотата на българските народни танци се крие в неравноделните тактови размери. Те са характерни за нашия фолклор и не се срещат в западните държави. Като най-известна се откроява ръченицата – танц в размер 7/8, който може да се танцува както самостоятелно, така и по двойки или групово.